Anders Borg om det ekonomiska läget

I samband med regeringens möte på Harpsund redogjorde Anders Borg för det ekonomiska läget och förutsättningarna för arbetet med budgeten 2015.
– Det är viktigt att de offentliga finanserna är starka också framgent. Sverige måste kunna möta framtida kriser från en styrkeposition och det måste säkras att vi har säkerhetsmarginaler också i framtiden, säger finansminister Anders Borg.

Pressmeddelande: Behov av budgetförstärkningar 2017 och 2018 för att värna skyddsvallar
Nyckeltal prognos augusti 2014
Anders Borgs presentationsbilder från pressträffen på Harpsund

Finansdepartementet,
23 augusti 2014