Prestation i fokus hos Volvo Cars


Volvo Cars är ett globalt företag med tillverkning av bilar i Sverige, Belgien och Kina. Torsten Dobbertin är ansvarig för lön- och förmånsfrågor och har sedan 2012 arbetat med att driva en utveckling av Volvo Cars arbete med lönerna för att stärka företagets konkurrenskraft.