Primärvårdspatienter i stort nöjda

Bra bemötande, lätt att ställa frågor till doktorn och begripliga svar. Åtta av tio personer rekommenderar sin hälso- och vårdcentral till någon annan.