Prisat avtal ska lösa bostadskrisen

Kunde det vara möjligt att stimulera bostadsbyggandet genom ett ramavtal? Det var ett av alternativen som SKL Kommentus inköpscentral började titta på tillsammans med näringsdepartementet under våren 2015. Ett resultat av det är ramavtalet Bostadshus 2016 – Nya Hus som blev klart våren 2017. Avtalet tecknades med fem leverantörer i syfte att underlätta för kommuner att bygga snabbt och kostnadseffektivt.

Vi tog ett samtal kring det här projektet med upphandlingskonsulterna Klara Hanell Strand och Rickard Andersson, som nyligen fick ta emot Anbudspriset för avtalet.

Hur kan ett ramavtal lösa bostadsbristen?

– Genom att återanvända kunskap och konstruktioner såg vi att man kunde effektivisera den här processen istället för att börja från ett blankt papper varje gång man ska bygga. Genom ramavtalet sparar man tid och pengar i varje steg. I gengäld kan man bygga både snabbare och billigare hus. Det kanske inte är hela lösningen på bostadsbristen, men det underlättar definitivt byggandet.

Det är inget litet uppdrag att få i sitt knä, hur reagerade ni?

– Vi tänkte direkt; vilken spännande utmaning! Det här är ett högaktuellt område där det är ovanligt med ramavtal. Det var ju också ett ovanligt stort projekt med många samverkanspunkter och gruppkonstellationer, och dessutom en konkurrenspräglad dialog vilket var intressant.

– Sen fanns det även en viss oro eftersom vi upphandlade i en högkonjunktur vilken kan innebära att priserna blir höga och därmed svårare att få till ett attraktivt avtal, vilket som tur är inte besannades.

Med tiden märkte vi att engagemanget växte, och fler började förstå att avtalet skulle kunna hjälpa.

Vilka var de största utmaningarna?

– En av de stora utmaningarna var att hitta en bra balans mellan bra kvalitet och pris. Här var verkligen dialogen med leverantörerna givande för att få insikter i vad som är kostnadsdrivande. Vi fick jobba hårt med kommunikationen för att alla skulle förstå nyttan med projektet. Vi behövde helt enkelt göra upphandlingen intressant för leverantör och beställare. Med tiden märkte vi att engagemanget växte, och fler började förstå att avtalet skulle kunna hjälpa. Det var en oerhört lärorikt process!

Vilka är de stora fördelarna med avtalet?

Avtalet ger möjlighet att både snabbt köpa färdiga typhus genom rangordning eller få specialanpassade hus efter förnyad konkurrensutsättning. Så det är kombinationen som är den stora fördelen. Det är också en byggmetod som är modern och fungerar för hela landet.

Hur används ramavtalet idag?

– I dagsläget har 10 avrop gjorts på ramavtalet och hittills har avtalet genererat två färdigställda hus, i Nyköping och i Mariestad. Ytterligare ett 20 tal kommuner har visat intresse för att använda avtalet, varav några är i processen att avropa eller göra förnyade konkurrensutsättningar. SKI arbetar kontinuerligt med att informera om hur avtalet ska användas och följa upp att det fungerar som det är tänkt.


I mars presenterades ni som vinnare i Anbudspriset*, hur kändes det?

– Det känns som ett kvitto på att det lönar sig att ta sig både tid och resurser att satsa på dialog och på ett bra upphandlingsarbete. Vi ser bra avtal med bra resultat och det är en väl investerad tid. Dessutom har ledningen verkligen uppmuntrat satsningen och vågat kliva utanför det vanliga. Våga prova. Att det sen blir riktigt bra gör oss såklart extra stolta!

Ramavtalet Bostadshus – Nya Hus var ett samverkansprojekt mellan SKL Kommentus Inköpscentral, AffärsConcept och Sveriges kommuner och landsting.

Är du mer nyfiken på ramavtalet Bostadshus 2016 – nya hus. Läs här.

Prisutdelning
Foto från prisutdelningen av Anbudspriset på Almegas upphandlingsdag 22 mars i år.

*Anbudspriset är en förening som varje år delar ut ett pris i syfte att premiera de bästa upphandlare, avtalsförvaltare eller grupp som står bakom ett affärsmässigt offentligt upphandlat avtal.