Prisregn på mötesplats

Sara Wende och Martina Skog, Huddinge kommun, är vinnare av Handslaget 2023. De mottog priset på Banketten i samband med konferensen Mötesplats Offentliga Affärer 27 september 2023.
Christina Larsson, strategisk upphandlare på Energimyndigheten, tilldelas Anbudspriset, som delas ut på Almegas Anbudsdag samma dag och i samma konferenscenter, Nacka strands-mässan.

Scenen på banketten sekunderna efter att Martina och Sara tagit emot priset Handslaget.

Martina och Sara har, i en stor och viktig upphandling av skyddat boende, genom dialog och intensivt fotarbete, lyckats stimulera ett flertal idéburna aktörer att lämna anbud i konkurrens med kommersiella aktörer.

Under dialogen träffade vinnarna både branschförbund och enskilda kvinnojourer. Upphandlingen resulterade i att nio av de 24 leverantörer som vann upphandlingen var idéburna organisationer.

Fler idéburna

Martina och Sara har utöver att ha genomfört en upphandling med en mångfald av leverantörer med olika inriktningar också bidragit till att öka andelen idéburna aktörer. Dessutom har de visat att de idéburna står sig väl i konkurrensen med kommersiella aktörer.

Martina och Sara har också, under flera år, genom väl genomförda upphandlingar inom området vård- och omsorg, bidragit till att skapa goda förutsättningar för kommunens verksamheter.

Anbudspriset

Christina Larsson, strategisk upphandlare på Energimyndigheten, tilldelas Anbudspriset för en upphandling av ”Strategisk kommunikationsrådgivning samt konceptuell kommunikation och innehållsproduktion”. Upphandlingen genomfördes under våren 2022.

Christina Larsson, vinnare av Anbudspriset, och Ulrica
Dyrke, prisutdelare.
Foto: Almega.

Prisutdelningen av Anbudspriset ägde rum på Almegas upphandlingsdag den 27 september 2023 och priset delades ut av föreningen Anbudsprisets ordförande Ulrica Dyrke samt juryns ordförande Claus Forum.

Motiveringen lyder: Den vinnande upphandlingen präglas starkt av att den föregåtts av marknadsdialog. Krav och villkor har utformats utifrån en hög kännedom om marknaden och vilar både på den upphandlande myndighetens och marknadens behov. Hög kvalitet premieras före pris, något som troligen haft betydelse för att ett stort antal anbud kom in i upphandlingen.

På Almegas webbplats uttalar sig Christina Larsson:

– Det känns härligt och kul att vinna – en riktig boost både för myndigheten och för alla oss som arbetar med upphandlingar. Dialog och förståelse för branschen är det som stack ut i den vinnande upphandlingen.

Hon förklarar vidare att man genomförde dialog för att kunna möta leverantörerna och både få möjlighet att presentera sig samt ge leverantörerna möjlighet att presentera sig.
– Vi kunde ”känna lite” på varandra. Sen såg vi till att vi förstod branschen. Det kan vara svårt – men viktigt, säger Christina.