Privata aktörer ska tvålas till


Drift och underhåll av järnvägen är avreglerad och konkurrensutsatt sedan fem år tillbaka. Det finns en politisk vilja att skötseln återgår i statlig regi. Varför delar regeringen ut pris till intressanta privata företag som man samtidigt vill tvåla till, undrar Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor.