Problem med felaktiga utskick från IDATA åtgärdat

För två veckor sedan drabbades patienter begränsat till tre landsting, Blekinge, Uppsala och Gävleborg av felaktig hantering av personkänsliga uppgifter. På grund av ett fel hos IDATA AB som sköter landstingens utskick gick bland annat patienters fakturor, remisser och kallelser till fel adress. Problemet är nu löst.

Felet uppstod hos IDATA då de skulle installera och testa en ny maskin. På grund av att maskinen fortsatte i testläge även när produktionen startade matades vissa kuvert med information till flera patienter medan andra var tomma.

Utredning och processledning

Detta upptäcktes och maskinen korrigerades efterföljande arbetsdag. Efter händelsen har IDATA gjort en utredning och åtgärdat brister och otydligheter i processen gällande driftsättning av maskiner för att förhindra att något liknande upprepas.

IDATA genomför installation och underhållsarbete under lågbeläggning varför detta inträffade under en dag med låg produktion.

SKI har följt upp händelsen

SKI har agerat på den information som inkommit och varit i kontakt med IDATA för att tillse att de agerar för att minimera skada och säkerställa att det inte upprepas. Det akuta felet och den direkta orsaken är hittat och åtgärdat. Det är allvarligt när något som detta händer men vi är glada att IDATA handlat snabbt och på så sätt kunnat minimera skadan.

I generella termer angående data och IT-säkerhet tillser vi att våra ramavtal följer gällande lagstiftning samt att vi via våra kategori- och avtalsansvariga är i dialog med både kunder och leverantörer för att fånga upp eventuella frånsteg eller felaktigheter samt även hitta förbättrings- och utvecklingsmöjligheter.