Processbeskrivning som stöd vid upphandling av valfrihetssystem

Kammarkollegiets upphandlingsstöd publicerar idag en vägledning för kommuner och landsting som upphandlar enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vägledningen är utformad som en processbeskrivning och guidar den upphandlande myndigheten genom de olika upphandlingsmomenten.
”Syftet med vägledningen är att tydligt beskriva processen och de förutsättningar som krävs för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV”, säger Linda Larsson vid Kammarkollegiets upphandlingsstöd. ”Vägledningen vänder sig i första hand till kommuner och landsting.”
LOV är ett alternativ till Lagen om offentlig