Proffsen tyckte till om inköp

På riktigt! Ska vi ha det så här? Innovationsdriven Panel: Offentlig upphandling om proffsen själva fick bestämma. Det var rubriken på den första paneldiskussionen efter paus och mingel dag ett.

SOI:s ordförande Martin Kruse menar att det inte finns några större hinder för offentlig sektor att genomföra inköp och upphandling på samma sätt som privat sektor gör. Endast rättsmedlen skiljer.

John Tegland, IKEA, menade att upphandlarna borde ifrågasätta kraven och inte bara dem löpa på från en upphandling till en annan. Han förespråkar det personliga mötet och dialogen mellan leverantör och inköpare.

Sebastian Nordgren tryckte på vikten av att samarbeta inom organisationen. Övriga måste lära sig om inköp och inköp måste sälja in sin verksamhet till politiker och andra ledare. Kraven och hur det ställs är avgörande om man vill få fler leverantörer förklarade han och visade en bild på en text där en offentlig aktör formulerade krav som inte IKEA kunde leva upp till.

Carin Fredlund, vd Lex Press, ett litet företag, menar att det inte är någon mening att delta i offentlig upphandling. Det ska finnas en chans att det är värt det. Ibland kan hon se på upphandlingsunderlaget vem som kommer att få affären och till och med kan man se vem som skrivit underlaget.

Det måste ju vara katastrof för den offentliga upphandlingen, kommenterade moderatorn Britt-Marie Mattsson.

Ove Lindström, Foxway, menar apropå ovanstående problematik att det kan vara en säljare som gjort ett bra jobb och lyckats få köparen att formulera krav som ger vad som faktiskt är bra för myndigheten. I så fall är båda parter nöjda, menade han.

Martin Kruse menar att ett anbud i en upphandling är för litet. Man vill ha konkurrens. Men det ska vara kvalitet i anbudet, det är bättre med två, tre anbud än sju som är bristfälliga och inte håller kvalitet.

En frågeställare i publiken undrade över överprövningarna. Frågan gick till IKEA:s företrädare som menade att leverantörerna får skylla sig själva litet grann. De tappar ibland det sunda förnuftet och letar fel i stället.

Daniel Wendelsson, Vinge, fick kommentera. Han tror inte att kvalitet har med antal anbud att göra. När det gäller överprövningar brukar han råda sina kunder att noga tänka igenom ifall man ska överpröva eller inte. Om det finns några få stora aktörer på just den marknaden så kan en överprövning bidra till att sätta en överprövningspraxis. En utmaning är han ser hur man ska få alla att kroka arm för att formulera goda krav inför den offentliga affären.

Sebastian Nordgren menar att det handlar om hårt jobb. Ingen inköpare i privat sektor ”har fått” en plats i ledningsgruppen, han eller hon har förtjänat det. Detta bör gälla även i offentlig sektor, menar han.

Vi snuddar vid ordet korruption, vad tror ni, smyger det sig in? frågade Brott-Marie Mattsson.

Sebastain Nordgren tro inte det. Han menar att om man fokuserar på det goda affären så undviker man korruption. Att köparen bestämt sig berör på att man vill ha en viss produkt – det behöver inte bero på korruption. Men visst måste man vara medveten om problematiken.

Martin Kruses slutord var: låt inte upphandlaren stå ensam!

Slutligen rådde rörande enighet i panelen om att dialogen är det som kan lösa mycket av problematiken.

Daniel på Vinge var också nöjd. ”Vi är överens!”

Medverkande i panelsamtalet var:

● Martin Kruse, Sveriges Offentliga Inköpare
● Carin Fredlund, vd Lex Press
● Ove Lidström, Head of Business Development Foxway
● Sebastian Nordgren, Inköpschef Nacka Kommun
● Helena-Maria Olsson Hedberg, Upphandlare/Bitr. Signalskyddschef Alingsås kommun
● John Tegland, Kundansvarig, IKEA För Företa
● Expertkommentator: Daniel Wendelsson, Delägare Advokat Advokatfirman Vinge