Programkontor banar väg för digitala välfärdstjänster

Medborgare, medarbetare och företag efterfrågar fler och bättre elektroniska tjänster som underlättar vardag och arbete. Här står många kommuner, landsting och regioner inför en stor utmaning. SKL startar därför programkontoret CeSam (Center för eSamhället) för att påskynda denna utveckling.