Programråd utsett för Trygg & Säker 2023

Nyligen bildades det programråd som ska bistå med utformandet av programmet till konferensen Trygg & Säker som arrangeras den 5 – 6 december 2023 på Clarion Hotel Post i Göteborg.

Konferensprogrammet kommer i år att belysa ämnen som social- och situationell prevention, civil beredskap och försvar, IT- och informationssäkerhet, lagar och regler, risk och kris. I rådet finns företrädare för myndigheter, företag, branschpress, akademi och Kommunsverige. Som Center mot våldsbejakande extremism, Nationella Taktiska Rådet, NOA, Försvarshögskolan, SOS Alarm och Stiftelsen Tryggare Sverige.

Marita Bertilsson, Trygghetschef i Norrtälje kommun, är en av medlemmarna i programrådet.

Mötesplatsen och konferensen Trygg & Säker visar hur främjande brottsförebyggande arbete kan ge positiva effekter inom alla de områden som utmanar oss idag, fastslår arrangören på sin webbplats.

Tillsammans med organisationer, leverantörer och viktiga aktörer i branschen skapar vi ett forum och en mötesplats som främjar arbetet med trygg- och säkerhetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet i Sverige.  Exekutiv arrangör är Hexanova Events och en rad organisationer och säkerhetsbranschen är samverkande parter. Läs mer på tryggochsaker.se .

I samband med Trygg & Säker delas priset ”Omfamningen” ut till årets trygghetsskapare. Syftet med priset är att tillvarata och synliggöra individer och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i trygghetssektorn.

Klicka här för att se alla som ingår i programrådet för Trygg & Säker 2023.