Promemoria med komplettering till förslag om beskattning av mikroproducerad el

För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el ska kunna införas så snart som möjligt, föreslår Finansdepartementet i en promemoria att skattereduktionen lämnas som ett s.k. stöd av mindre betydelse. Det innebär att mikroproducenter som är företag får göra skattereduktion bara om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda.

Promemoria: Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Finansdepartementet,
19 juni 2014