Prop. 2015/16:008

Regeringen föreslår i propositionen bestämmelser om vem som ska utse ordförande med mera i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).