Proposition om amorteringskrav till riksdagen

Regeringens proposition om krav på amortering av nya bolån har i dag lämnats till riksdagen. Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.