Ändrad tillståndsplikt vid kampsportsmatcher

Regeringen lämnade den 16 mars propositionen Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher till Sveriges riksdag. Regeringen föreslår bland annat att tillståndsmyndigheten får fler sanktionsmöjligheter mot tillståndshavare som bryter mot villkor för sitt tillstånd. Sanktionsmöjligheter ska finnas mot den tillståndshavare som vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en kampsportsmatch.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Socialdepartementet,
16 mars 2015