Proposition om utökade katastrofmedicinska insatser

I propositionen föreslås att fler ska få möjlighet att ta del av katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands. Ävenså föreslås landstingen få möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård i samband med sjöräddningsinsatser utanför Sveriges sjöterritorium.

Proposition: Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.

Socialdepartementet,
16 mars 2015