Proposition om vildsvin och viltskador överlämnas till riksdagen

Propositionen Vildsvin och viltskador (2015/16:199) lämnas i nästa vecka till riksdagen. I propositionen föreslås att det i jaktlagen ska anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om förbud mot eller villkor för att ge foder till vilda djur som inte hålls inhägnade. Det föreslås även att det i jaktlagen föreskrivs att mål i domstol om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt.