Propositionen Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea har lämnats till riksdagen

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Intervju: Lättare att tjäna in pension i Sydkorea

Socialdepartementet,
18 mars 2014