Propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor har lämnats till riksdagen

I propositionen föreslås bland annat att anmälningsskyldigheten ska förenklas för den som får bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor

Socialdepartementet,
18 mars 2014