Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den
16 december publicerats.