Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 7 juni publicerats.