Psykisk ohälsa en tickande bomb


Senaste årens dramatiska ökning av psykisk ohälsa har blivit ett allt större problem. En ny rapport visar hur psykisk ohälsa drabbar både dem som har ett jobb och dem som står utanför arbetsmarknaden. ”Vi vill skapa en gemensam verklighetsuppfattning och plattform att adressera frågorna utifrån” sade Christer Ågren, vice vd, på ett seminarium.