Psykoaktiva substanser ska utredas

De senaste åren har vissa psykoaktiva substanser (NPS), så kallade ”nätdroger”, orsakat allvarliga sjukdomsfall och flera dödsfall. Regeringen tillsätter därför en utredning som ska göra en bred översyn av problemet med nätdroger.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Gabriel Wikström