PTS får tillsynsansvar för TSM-förordningen

Regeringen har i dag fattat beslut om en ändring i förordningen om elektronisk kommunikation som innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) får tillsynsansvaret för den s.k. TSM-förordningen.