Rådet antog slutsatser om lika möjligheter för hbti-personer

Rådet för sysselsättning och socialpolitik antog för första gången slutsatser om lika möjligheter för hbti-personer i EU. Arbetsmarknadsministrarna fick rapport om läget för utstationeringdirektivet och hälsoministrarna antog slutsatser om antibiotikaresistens.