Rådsmöte om sysselsättning och hälsa

Ministrarna i EU med ansvar för sysselsättning ska diskutera genomförandet av medlemsländernas sysselsättningspolitik. Även jämställdhet och hälsofrågor ska diskuteras på rådsmötet i Luxemburg den 18-19 juni. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministerGabriel Wikström och statssekreterare Pernilla Baralt deltar.
Artikel på webbplatsen Från Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet, Gabriel Wikström, Ylva Johansson