Rådsmöte om ungdom, utbildning, kultur, audiovisuellt och idrott

På dagordningen för mötet i Bryssel den 30-31 maj står bland annat ungdomssektorns roll för att förebygga och bekämpa radikalisering. En annan fråga handlar om gränsöverskridande audiovisuella medietjänster. Sverige representeras av statssekreterarna Roger Mörtvik Per Olsson Fridh och Agneta Karlsson.