Räkna med kvalitet inom vård och omsorg – hur blir vi bättre på kravställning och uppföljning? Almedalsseminarium 3 jul

Den 3 juli bjuder Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet in till ett seminarium om kvalitetskrav i upphandling av vård- och omsorgstjänster.
På senare tid har kvalitén i upphandlad vård och omsorg varit i fokus. Ofta förknippas bristande kvalitet med upphandlingar där enbart priset utvärderas. Men hur ser sambandet mellan pris och kvalitet egentligen ut; borgar ett högre pris för bättre kvalitet? Eller handlar det mer om hur kraven formuleras och sedan följs upp?
På seminariet kommer Upphandlingstödets Ia Magnusson diskutera konsten att ta fram, och följa upp kvalitetskrav i den vård och