Ramavtal för bostadshus skapar innovationskraft inom industrin

Nationella ramavtal för bostäder är mer än bra hus till rimliga priser. Det är startskottet för innovation i hela småhusindustrin.
– Avtalet kan skapa så stora volymer att det lönar sig att utveckla ny och mer effektiv produktionsteknik, säger Pontus Eklind, VD för Hjältevadshus.

Hjältevadshus placerades först i rangordningen för låga hus i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal Bostadshus 2016. Det gör att varumärket Hultsfreds-Hus väcks till liv och att husfabriken i kommunen med samma namn återstartas.

Fabriken har en produktionsyta på sammanlagt 10 000 kvadratmeter. Kontor och personalutrymmen stod klara efter renovering en vecka innan nedläggningen 2008. Produktionslokalerna är däremot tomma, vilket i det här sammanhanget är en fördel. Med de volymer som ramavtalet kan ge, finns möjlighet att skapa världens modernaste och effektivaste tillverkning av husmoduler.

Inom småhusindustrin finns automatiserade öar, men det krävs nytänkande och innovation för att helheten ska bli mer rationell. Därför arrangerade Hjältevadshus en workshop i slutet av mars på Träcentrum i Nässjö. Inbjudna var andra småhustillverkare. En handfull kom, men bara en av dem, BoKlok, finns med i ramavtalet. Även de som inte fick tilldelning inser att de måste bli mer effektiva.

– Vi kan inte göra en så här stor och nyskapande satsning på egen hand. Hela branschen måste samarbeta och vi måste hitta gemensamma standarder, säger Pontus Eklind.

Målbilden är en småhusfabrik där robotar arbetar sida vid sida med människor, för att skapa bra bostäder, god arbetsmiljö och rationella flöden. Därför var tre innovationsmiljöer medarrangörer: Smarthousing Småland, Automation Region och Robotdalen.

– Ledsen Volvo, men bostäder är en mer komplex produkt än personbilar, konstaterade forskaren Peter Johansson från Jönköping University i sin föreläsning om BIM, ett digitalt system för samordning av byggprocessen, hela vägen från arkitekt till byggplats.

Bostäder på samma gång komplicerade och innehåller en hög grad av individuell anpassning. Genom att använda den senaste tekniken, går det att lösa uppgiften med industriellt byggande på fabrik.

Linda Camara representerade arkitektbyrån Tengboms som skapat byggnaderna som Hjältevadshus erbjuder genom ramavtalen. På en bild av huset i fyra våningar fanns även projektnamnet med – Rodpeace. Det är Hultsfred i engelsk översättning. Hjältevadshus hade den nygamla fabriken i tankarna tidigt i projektet.

Hon beskrev en tudelad byggbransch. Å ena sidan byggs det industriellt utan arkitekt, vilket blir billigt men ofta tillfälligt. Å andra sidan finns det traditionella byggandet med arkitekt som är långsiktigt, dyrt och ofta en del av en stadsplan.

– Nu ska vi kombinera industriellt byggande med bra arkitektur, förklarade Linda Camara.

Men för att komma dit krävs rationell produktion där robotar och människor tillsammans skapar hållbara hus med låg miljöbelastning och god arkitektur, vilket bygger på nytänkande, innovationer och tillräckligt stora beställningar för att finansiera alltihop. Det är vad ramavtalet Bostad 2016 har potential att ge.

Hjältevadshus har redan fått god respons på ramavtalet och även de två första beställningarna. Enligt Mikael R Olsson, affärsområdeschef för SKI-avtalet, beror det på att SKI valde att upphandla i dialog med tilltänkta leverantörer.

– Inriktningen ändrade sig under dialogens gång. Från början prioriterades pris och snabba leveranser, men branschens och kommunernas synpunkter gjorde att avtalet fick en annan inriktning, säger han och ger ett exempel.

– Från början pratade vi högre hus, men för många landsortskommuner är markpriserna ingen kritisk fråga. De efterfrågar hus i två våningar.

Resultatet blev ett avtal som möter många kommuners önskemål, inte minst genom att det handlar om fastigheter av hög kvalitet som, om behovet skulle uppstå, även kan demonteras och flyttas.

Lägg till det att landets kommuner genom ramavtalet lägger grunden för innovationer och förnyelse inom byggindustrin, vilket är till nytta för långt fler än de sammanlagt sex leverantörer som omfattas av de två ramavtalen genom SKL Kommentus Inköpscentral.