Ramavtal hjälper upphandlingsarbetet i Svedala kommun

Robert Aradszky arbetar som upphandlingsstrateg i Svedala kommun. För honom och kommunen är nationella ramavtal och uppföljningstjänster, som SKL Kommentus Inköpscentrals tjänst Hållbarhetskollen, till stor hjälp för att tiden ska räcka till att upphandla alla nödvändiga varor och tjänster.

Sedan 2011 har Robert Aradszkys arbete på Svedala kommun successivt kommit att handla alltmer om upphandling.

– När jag blev utvecklingsstrateg i Svedala kommun 2010 utgjorde upphandlingsfrågorna kanske 5% av min tjänst men med tiden växte den biten, och idag arbetar jag uteslutande med det, berättar Robert.

Rollen som upphandlingsstrateg är ny på kommunen sedan Robert tog på sig den när han såg ett behov av någon med övergripande ansvar för upphandlingsfrågorna. Nu sitter han i staben och är kontaktyta mot olika organisationer som kommunen samarbetar med inom upphandling.

Ramavtal sparar tid

– Som en liten kommun har vi stor nytta av att använda nationellt upphandlade avtal via t.ex. SKL Kommentus Inköpscentral och Statens Inköpscentral. Vi har tagit fram en policy som säger att vi främst ska nyttja dem, berättar Robert.
Egna upphandlingar gör de i sista hand när varken de nationella aktörerna eller mer lokala alternativ som Lunds kommun eller Kommunförbundet Skåne har avtal som täcker ett visst behov.

En upphandling som Robert genomförde själv och som han tyckte blev extra lyckad var en för tvätteritjänster till hemtjänsten.

– Vi hade aldrig gjort en sådan upphandling tidigare. Ett danskt företag vann och det var många som var negativt inställda till det, men slutresultatet blev väldigt positivt eftersom det blev både billigare och bättre än innan. Det är ett bra exempel på de positiva resultat man kan uppnå genom upphandling, säger han.

Hållbarhetskollen underlättar avtalsuppföljningen

En av de största utmaningarna som Robert upplever i sitt arbete är att se till att det finns avtal på allt som kommunen behöver köpa in.

– Även fast vi i största möjliga mån utnyttjar de större inköpscentralerna så kräver också det engagemang och tid, säger han, och det är många avtal att hålla i luften samtidigt.

Mängden avtal gör också att det även kan vara svårt att hinna med uppföljningen på ett tillfredsställande sätt. Robert försöker delegera ansvaret till kollegor i organisationen som arbetar med de områden avtalen berör, men det är inte alltid lätt att hitta rätt person.

Ett bra stöd i avtalsuppföljningen tycker Robert därför är tjänsten Hållbarhetskollen som SKL Kommentus Inköpscentral erbjuder alla kunder. Han införde den tidigt i Svedala kommun för att han ville att de skulle ligga i framkant med hållbar upphandling.

– Vi var tidiga med att satsa på hållbarhet genom Hållbarhetskollen och införandet av t.ex. etikcertifikatet och InExchange som är ett analysverktyg för inköp, berättar han, det är jag stolt över.