Ramavtalet Bostad 2016 skapar hopp i Hultsfred

Utan ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är frågan om det någonsin mer hade blivit någon hustillverkning i Hultsfred.

– Om det blir en återstart beror på vilka volymer som ramavtalet ger, förtydligar Pontus Eklind, VD för Hjältevadshus.

I ett första skede har SKL Kommentus Inköpscentral, som utfört upphandlingen, träffat ramavtal om flerbostadshus med fyra leverantörer.

En av dem är Hjältevadshus, som tidigare hade en systerfabrik i Hultsfred. Finanskrisen stoppade produktionen och fabriken lades i malpåse. Nu har marknaden vänt, men det är inte självklart att fabriken återstartas.

– Det finns platser som är bättre ur andra perspektiv med tillverkning närmare marknaden, säger Pontus Eklind.

Ramavtalet ändrar på förutsättningarna. Här finns potential för stora volymer med leveranser även utanför storstadsregionerna. Därmed blir Hultsfred intressant, eftersom det finns en fabrik och erfaren arbetskraft på plats.

Hultsfred har varit hårt drabbat av företagsnedläggningar. Till och med ortens legendariska musikfestival flyttades till Stockholm. På senare år har kommunen tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet.

– Ramavtalet och en återstart av husfabriken är ett lyft för hela bygden, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander.

Hustillverkningen beräknas skapa 100-talet arbetstillfällen. Till det kommer jobb hos underleverantörer av allt från städning till transporter. För lilla Hultsfred är det här en kraftfull injektion.

– Vi ser också att det kan bli jobb för några av våra nyanlända, säger Lars Rosander.

Hultsfred har välkomnat flyktingar till en sådan grad att kommunen nyligen gick ut och förklarade att det är fullt. Det finns knappt några lediga bostäder, det är brist på lokaler för bland annat barnomsorg och äldreboenden. Nu har byggandet startat.

– Ur kommunens perspektiv är ramavtalet inte bara en fråga om nya jobb. Det ger oss även förmånliga avrop av bostäder till bra priser, påpekar Lars Rosander som räknar med att Hultsfred kommer att använda sig av avtalet som en del av lösningen på bostadsbristen.

Det är inte slutgiltigt bestämt om fabriken i Hultsfred ska öppnas igen. Ägaren Hjältevadshus måste se att det finns tillräckligt stora volymer för att belägga ytterligare en fabrik. Men ramavtalet är ett viktigt första steg till 100 nya arbetstillfällen i Hultsfred.

Tidigare producerades prefabricerade villor i Hultsfred. Den kommande produktionen utgörs av lägenheter i 2 – 4 våningar, byggda i moduler. En ny typ av produktion kräver investeringar och därför dröjer det till 2018 innan fabriken är i full drift. Från SKLs sida är man glad att på detta sätt kunna bidra till en del av lösningen för att möta den omfattande bostadsbristen runt om i landet och att dessutom skapa fler arbetstillfällen och öka produktionen av bostäder för ”vanligt folk”.

– Det här ramavtalet är unikt och ger kommuner och bostadsföretag möjlighet att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt uppföra nya bostadshus i olika miljöer och utifrån olika behov, säger Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert på SKL.