Ramavtalet Operatörstjänst kundfaktura är nu avropsbart

Nu är det möjligt att avropa på det statliga ramavtalet som gäller distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura).