Ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning hjälper kommunerna fastslår ny rapport

De tekniska förutsättningarna för digitala trygghetstjänster behöver utvecklas i Sveriges kommuner. Men hur kan vi utforma en långsiktig nationell samordning för att göra det? En viktig del i arbetet är SKL Kommentus Inköpscentral och ramavtalet för digitala trygghetslarm. Det skriver Myndigheten för delaktighet i en rapport.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har på regeringens uppdrag tagit fram rapporten Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster. Syftet är att ge förslag på hur samordning för digitala trygghetstjänster kan hjälpa kommuner och landsting framåt i digitaliseringsarbetet.

Ramavtal ger stöd åt kommunerna

I rapporten skriver MFD att kommunerna efterfrågar stöd i arbetet med upphandling och informationssäkerhet och att SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) utgör en viktig aktör i det hänseendet. SKI erbjuder ramavtal för digitala trygghetslarm där kommunerna kan avropa hela eller valda delar av trygghetskedjan. Genom ramavtalet bistår SKI också med ett utökat verksamhetsstöd till kommunerna vid avrop, leveransverifiering och implementering av systemen.

Läs hela rapporten här