Ramavtalsupphandling inom data- och telekomområdet avslutad

Statens inköpscentral har tecknat ramavtal ”Kommunikation som tjänst” med följande sex leverantörer: Borderlight AB, DGC Access AB, TDC Sverige AB, Tele2 Sverige AB, Telenor Sverige AB och TeliaSonera Sverige AB.
Avtalen omfattar hela statliga sektorn, 157 kommuner, elva landsting och tio kommunförbund. Ramavtalen kommer att gälla i två år med upp till 36 månaders förlängning. Den beräknade omsättningen på ramavtalen kommer att vara mellan 600-700 miljoner kr per år.
”Vår målsättning har varit att göra kravställningen för myndigheterna så flexibel som möjligt i den nya upphandlingen.