Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2015

Rapport

från Näringsdepartementet