Rapport från OECD ger inspel till regeringens innovationsarbete

– OECD:s rapport visar att vi kontinuerligt behöver utveckla politiken inom innovations- och utbildningsområdet. Sverige är och har varit ett framgångsrikt land i många avseenden, men många länder springer just nu fortare än oss. Att finnas på de marknader som växer är en annan utmaning, säger Mikael Damberg.

Artikel: Rapport från OECD ger inspel till regeringens innovationsarbete

Näringsdepartementet,
29 januari 2015