Rapport och seminarium om framtidens svenska energimarknader

Långtidsutredningen presenterar i dag forskningsrapporten De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys (SOU 2014:37). Rapportens huvudsakliga slutsats är att de svenska energimarknaderna överlag fungerar väl men att det finns några centrala utmaningar för framtiden. I rapporten föreslås ett antal konkreta åtgärder för att förbättra energimarknadernas framtida funktion. Rapporten presenterades på ett seminarium i dag. Inom kort kan du se seminariet i efterhand.

Pressmeddelande från Långtidsutredningen: Reformer för bättre fungerande energimarknader
Rapport: De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys (SOU 2014:37)
Mer om långtidsutredningarna

Finansdepartementet,
11 juni 2014