Rapport om åtgärder för hållbar näringslivsutveckling i Gotlands län

Peter Larsson, kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland som presenteras i rapporten Hållbara Gotland. Regeringen har avsatt 100 miljoner för åtgärder som ska stärka Gotlands industri och näringsliv.