Rapport om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas

Regeringen gav den 17 mars 2016 Claes Stråth uppdraget att som förhandlingsledare efter samråd med företrädare för parter på hyresbostadsmarknaden – Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet (Hyresgästföreningen) och Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) – identifiera eventuella behov och ta fram förslag om hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.