Rapport stärker bilden av life science som strategiskt område

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg mottog i fredags rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" av samordnaren Susanne Ås Sivborg.

– Forskning och företagande inom life science är ett av Sveriges främsta styrkeområden och branschen är en viktig exportsektor och ett prioriterat strategiskt område för regeringen, säger Damberg.

Artikel: Rapport stärker bilden av life science som strategiskt område

Näringsdepartementet,
10 november 2014