Rätt att satsa på yrkesutbildning

När regeringen idag presenterade delar ur budgeten var investeringar i yrkesvux ett förslag. En kompetenssatsning som SKL efterfrågat.