Rätt köp av kaffe bidrar till omställning

Kaffe är en enkel produkt att börja med för att få till verklig förändring. Det är dags att börja använda upphandling som en motor i omställningsarbetet, menar sex politiker i olika kommuner.

Minst 720 000 koppar kaffe dricks
dagligen på svenska kommunala
arbetsplatser. Foto: Wikipedia.

Exakt hur mycket kaffe som upphandlas offentligt är svårt att veta, menar de men pekar på att runt 900 000 anställda finns ute i kommunerna. Med tanke på att fyra av fem svenskar dricker kaffe regelbundet (enligt en Kantar Sifo-undersökning från i våras) borde det gå åt minst 720 000 koppar dagligen på svenska kommunala arbetsplatser.

Största riksvaran

Kaffe är den största riskråvaran inom offentlig livsmedelsupphandling, enligt debattörerna: ”Produktionen är förknippad med avskogning, ohållbart låga inkomster och risk för barnarbete. Ansvarsfulla inköp är ett enkelt sätt för upphandlande kommuner att bidra till hållbar utveckling. Det finns en outnyttjad potential i vår gemensamma köpkraft”, slår de fast.

Samtidigt erkänner de sex kommunpolitikerna att kaffe bara är en av flera riskprodukter. De nämner produktionen av IT-utrustning, textilier och läkemedel som också är förknippad med allvarliga risker.

Enkelt att börja med

Dock är kaffet speciellt, eftersom det finns oberoende etiska certifieringar inom livsmedelsområdet. Dessutom gör den stora volymen kaffe som köps in att det är en enkel produkt att börja med. ”För att få till en verklig förändring – och använda upphandling som motor i omställningsarbetet – behöver det vara enkelt”, menar debattörerna.

Slutligen påpekar politikerna att de som undertecknat debattartikeln i Dagens Samhälle representerar kommuner som arbetar strategiskt med hållbar upphandling, som en del av Agenda 2030-arbetet. De avslutar: ”För flera av våra kommuner började det med just kaffe, men har utvecklats till fler produkter.”

Undertecknarna av artikeln är följande:

Eva Christiernin (S)
Kommunalråd och ordförande Uppsala Fairtrade City

Eva_Christiernin, UBN

Åsa Lindhagen (MP)
Ansvarigt borgarråd, Stockholm Fairtrade City

Björn Jedvert (L)
Vice ordförande, Göteborg Fairtrade City

Kata Nilsson (S)
Kommunalråd och ordförande Piteå Fairtrade City

Sofia Lindholm (C)
Kommunalråd och ordförande Trollhättan Fairtrade City

Anna Ekström (C)
Ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och ordförande Örebro Fairtrade City