Rätt till tillträde till fjärrvärmenäten och åtgärder för energieffektivisering

Regeringen har överlämnat två propositioner på energiområdet till riksdagen. I Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (Prop. 2013/14:187) föreslår regeringen att nya aktörer ska få rätt att ansluta sig till fjärrvärmenäten. I Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (Prop. 2013/14:174) lämnas förslag på den lagstiftning som behövs för att genomföra det så kallade energieffektiviseringsdirektivet.

Prop. 2013/14:187 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
Prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Näringsdepartementet,
18 mars 2014