Rätt val av ersättningsformer viktigt styrmedel för kvalitet vid upphandling av vård och omsorg

En ny vägledning från Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet visar med tydliga exempel hur kommuner och landsting kan utforma sina ersättningsmodeller för att styra mot kvalitet och kostnadseffektivitet i upphandling av vård och omsorg.
En allt större del av den offentligt finansierade vården och omsorgen utförs idag av privata aktörer. Ett viktigt verktyg för att styra mot kvalitet och kostnadseffektivitet vid upphandling av dessa tjänster, är den ersättningsmodell som kommunen eller landstinget väljer. Upphandlingsstödet har tagit fram en praktisk vägledning som beskriver hur upphandlande