Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

Vid regeringssammanträdet den 19 november 2015 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.

Rättsdokument, Kommittédirektiv från Näringsdepartementet, Regeringen