Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014

I denna skrivelse lämnas en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under 2014.
Rättsdokument, Skrivelse Från Socialdepartementet