”Referenskrav utestänger små företag”

Onödigt långtgående krav på referenser försvårar för små och nya företag som vill komma in på den offentliga marknaden. Det menar Emma Unevik och Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv.

Referenstagning brukar användas för att kvalificera en anbudsgivare i offentlig upphandling. Statliga myndigheter, regioner och kommuner vill genom referenstagning säkerställa att leverantören har den kompetens som efterfrågas.

– Men i praktiken utesluts små lokala företag genom kraven på referenser, slår debattörerna fast i ett inlägg i Dagens Samhälle.

De pekar på att det finns situationer där onödigt långtgående krav på referenstagning utestänger anbudsgivare. ”Det kan ställas krav på att referenserna specifikt ska avse tidigare kunder i offentlig sektor, trots att uppdragets karaktär inte är unikt för offentlig förvaltning”, skriver de och pekar på att även erfarenhet från kunder i privat sektor borde i dessa fall kunna beaktas. ”Den typen av referenskrav kan särskilt försvåra för små och nystartade företag som vill komma in på den offentliga marknaden” konstaterar Unevik och Hausel Heldahl.

I stället för referenstagning anser de att mer framåtsyftande genomförandebeskrivningar borde användas i större utsträckning, särskilt i samband med mer komplexa uppdrag. ”Då ges anbudsgivarna möjlighet att beskriva hur de skulle ta sig an det aktuella uppdraget och leverera med kvalitet.”

Om debattörerna

Emma Unevik
Ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté, för små och medelstora företag (SME), och styrelseordförande för Almega Serviceföretagen.

Ellen Hausel Heldahl
Upphandlingsjurist, Svenskt Näringsliv.