Reformer för ökad välfärd och trygghet inom Annika Strandhälls ansvar

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom socialförsäkringsminister Annika Strandhälls ansvar.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Annika Strandhäll