Reformer för ökad välfärd och trygghet inom Gabriel Wikströms ansvar

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikströms ansvar.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Gabriel Wikström