Reformer för ökad välfärd och trygghet inom socialförsäkringar

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2016 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom socialförsäkringar.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Annika Strandhäll